VinFast khởi động dự án trồng rừng “Phủ xanh tương lai”

Phú Quốc, Việt Nam, ngày 21/04/2022 – VinFast chính thức khởi động dự án trồng rừng “Phủ xanh Tương lai”. Hoạt động nhằm hiện thực hoá cam kết của VinFast trong chương trình VinFirst – “Người tiên phong tri ân người tiên phong” trên toàn cầu. Theo đó, với mỗi đơn đặt hàng xe VF…